Opstellen jaarrekening

Na afloop van een boekjaar wordt de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Tezamen met de toelichting hierop vormt dit uw jaarrekening. De jaarrekening is dus eigenlijk het sluitstuk van uw administratie. De jaarrekening biedt u, de belastingdienst en andere financiële dienstverleners inzicht in wat u heeft verdient en wat de bezittingen en schulden van de onderneming.

Wij als administratiekantoor stellen de jaarrekening op aan de hand van de door u of ons gevoerde administratie. Een overzichtelijk rapport, duidelijke taal, netjes ingebonden, kortom een jaarrapport waarmee u voor de dag kunt komen.

Uiteraard verzorgen wij voor BV’s ook de deponering van de publicatiestukken bij de Kamer van koophandel.

Aansluitend verzorgen wij ook graag uw aangifte inkomstenbelasting en/of aangifte vennootschapsbelasting.