Aangifte erfbelasting

Wie een erfenis ontvangt, moet misschien erfbelasting betalen. Hoeveel is afhankelijk van hetgeen wordt verkregen en de verwantschap tot de overledene.

Krijgt u op een andere manier iets als gevolg van een overlijden? Ook dan moet u soms erfbelasting betalen. U hebt in dat geval te maken met een zogenoemde fictieve verkrijging.

Wanneer de belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, rijkt zij een aangifteformulier uit en bent u verplicht deze op tijd in te dienen dan wel tijdig uitstel te vragen.