Aangifte inkomstenbelasting

Om er zeker van te zijn dat u het maimale haalt uit uw aangifte inkomstenbelasting doet u er verstandig aan deze door een kundig iemand te laten invullen.

Tip: kijk of uw voorlopige aanslag 2012 juist is en voorkom nabetaling!

Administratiekantooor IJdo verzorgt jaarlijks vele aangiften IB/Pvv voor ondernemers en particulieren. Soms eenmalig omdat de aangifte een jaar ingewikkeld is en de klant het niet zelf kan, maar veelal zijn het terugkerende klanten die tevreden zijn met onze diensverlening, persoonlijk contact en betaalbare prijzen.

Naast alleen het verzorgen van de aangifte leggen wij ook een persoonlijk belastingdossier aan voor onze klanten zodat wij en u altijd op de hoogte zijn van uw fiscale positie. Zo kunnen wij u, indien gewenst, altijd snel van accuraat fiscaal advies voorzien. Bovendien verkleinen we de kans dat u iets vergeet in te leveren en bent u er zeker van dat u geen aftrekposten laat liggen!

Uw inkomen uit werk en woning. De optelsom van uw brutojaarinkomen(s) + het eigenwoning forfait minus de aftrekbare kosten van de eigenwoning en onder aftrek van alimentatie, arbeidsongeschiktheidspremies en persoonlijk aftrekposten.
Uw inkomen uit aanmerlelijk belang. Wie een (fictief) aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap dient dit op te geven, alsmede eventuele resultaten.
Uw inkomen uit vermogen. U wordt geacht 4% rendement te maken op uw gemiddeld vermogen. De belastingdienst belast dit met 30% (boven de vrijgestelde som) wat effectief neerkomt op 1,2% aan belasting wat u vrschuldigd bent.
Er zijn veel aftrekposten die de te betalen belasting verlagen: